Zwroty towau

Zwroty bez podania przyczyny

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeżeli to zrobisz, otrzymasz zwrot wszystkich dokonanych płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wysyłając nam odpowiednią informację/wiadomość. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

Pro Sales sp. z o. o.
ul. Pisankowa 8a
45-841 Opole
Tel. 77 455 41 06
e-mail: biuro@pro-sales.pl

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(do zastosowania wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

Pro Sales Sp. z o.o.
ul. Pisankowa 8a, 45-841 Opole
tel: 774554106
e-mail: biuro@pro-sales.pl


Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,

numer zamówienia w sklepie Lavor.pro-sales.pl ……………………
Data zawarcia umowy to………………………………………….,
Data odbioru towaru…………………………………………………


Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Data………………………………………………………………………….